Na 30/06/2013 is Powers verplicht een Declaration of Performance (DoP) uit te geven en de CE-markering op het product aan te brengen indien:

  • Het product valt onder een geharmoniseerde Europese norm en de coexistentieperiode is beëindigd.
  • Een Europese Technische Goedkeuring (ETA) is uitgegeven voor het product.
  • Het product wordt omschreven als een bouwproduct.

U kunt gebruik maken van dit stroomschema om vast te stellen of uw product een CE-markering nodig heeft.

Ja, dit is toegestaan voor de duur van de geldige ETA. Op basis van de bestaande ETA stelt Powers de DoP op.
Nee. Voor iedere afzonderlijke toepassing zult u moeten nagaan of een CE-markering verplicht is. U kunt gebruik maken van dit stroomschema om vast te stellen of uw product een CE-markering nodig heeft.
Nee, de distributeur kan deze producten blijven verkopen tot de voorraad die werd geleverd voor 01/07/2013 is opgebruikt. Voor iedere levering bouwproducten die door de fabrikant aan hem of haar wordt verzonden vanaf 01/07/2013 dient de distributeur de fabrikant te verzoeken de prestatieverklaring (DoP) behorende bij deze producten aan te leveren en deze producten te voorzien van de CE-markering.
In dit geval is Powers niet verplicht een ETA aan te vragen. We kunnen het product verkopen zonder de prestatieverklaring (DoP) en CE-markering. Of CE-markering verplicht is, hangt af van de toepassing/het soort gebruik.
De prestatie die wordt beschreven in de DoP wordt verwacht te worden behaald onder de voorwaarde dat het product juist is gemonteerd. Dit is met name relevant voor producten die worden gemonteerd in het uiteindelijke bouwwerk. Derhalve is/zijn de montagehandleiding/-instructies zeer belangrijk om erop toe te zien dat het product op juiste wijze wordt gemonteerd.
Als een fabrikant of leverancier bouwproducten aanbiedt met een CE-goedkeuring, dan moeten zij dit bouwproduct voorzien van een CE-markering en de prestatie van bouwproducten verklaren in een specifiek document, namelijk de DoP (Declaration of Performance). Deze prestatieverklaring (DoP) moet op verzoek verkrijgbaar zijn.
Nee, de DoP wordt niet met ieder product met een CE-markering meegeleverd. U kunt de DoP downloaden via deze website.
Omdat de betrouwbaarheid van een product ook is verbonden aan de wijze waarop het wordt geïnstalleerd, kan Powers niet verantwoordelijk worden gehouden voor dit onderdeel. Derhalve zal Powers nooit een dergelijk document ondertekenen. Met het verstrekken van de prestatieverklaringen (DoP’s) voldoen wij aan de Europese regelgeving en verklaren wij dat het product voldoet aan de Europese normen.