Alles wat u maar wilt weten over CE-markering

Wat u moet weten over het gebruik van bouwproducten?
De Europese Verordening, Nr. 305/2011 (CPR), geldt vanaf 1 juli, 2013: er gelden nieuwe eisen voor bouwproducten in Europese lidstaten. Wat betekent dit voor u als gebruiker van bouwproducten?

Waarom Europese regelgeving?
Europa wil een markt zonder handelsbelemmeringen. Voor bouwproducten bestonden de belemmeringen vooral uit technische obstakels. De afzonderlijke Europese landen hanteerden namelijk allemaal hun eigen normen en testmethoden. Zo kon het gebeuren dat een in Nederland goedgekeurd bouwproduct in een ander land opnieuw getest moest worden omdat de normen er net even anders waren.

Europese richtlijnen
Om hier een einde aan te maken, zijn er Europese richtlijnen opgesteld. Hierin staan zeven fundamentele eisen voor bouwwerken. De eisen zijn:

 1. Mechanische sterkte en stabiliteit
 2. Brandveiligheid
 3. Hygiëne, gezondheid en milieu
 4. Gebruiksveiligheid
 5. Geluidsbescherming
 6. Energiebesparing en warmtebehoud
 7. Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Bouwproducten moeten, als onderdeel van een bouwwerk, aan deze fundamentele eisen worden getoetst.

CE-markering
Om bouwproducten te kunnen toetsen, zijn er Europese geharmoniseerde normen (hEN) en richtlijnen voor Europese Technische Beoordelingen (bijv. ETA). Als een bouwproduct aan de technische specificaties en richtlijnen voldoet, dan kan het een CE-markering krijgen. Bovendien moeten bouwproducten met een CE-markering sinds 1 juli 2013 een prestatieverklaring (DoP) hebben.

Bouwproducten zonder CE-markering
Niet ieder bouwproduct heeft een CE-merk nodig. De CE-markering is verplicht voor een bouwproduct:

 • dat dient om blijvend te worden verwerkt in (delen van) een bouwwerk én
 • dat invloed heeft op de prestaties van het bouwwerk als het gaat om de zeven fundamentele eisen.

U kunt dus blijven werken met bouwproducten zonder CE-merk als het bouwproduct:

 • niet blijvend wordt verwerkt in een bouwwerk, óf
 • niet de fundamentele eisen van het bouwwerk beïnvloedt, óf
 • niet valt onder een geharmoniseerde norm of ETA.

Wanneer u kiest voor een bouwproduct zonder CE-keur dan dient u zelf aan te tonen dat het van voldoende kwaliteit is en dat het bouwwerk, waarin het product wordt toegepast, voldoet aan de bouwtechnische eisen.

De inspanningen van Powers

 • Alle producten die momenteel een CE-markering hebben op basis van EN-normen (bijv. houtnagels van Powers) behouden hun CE-markering.
 • Alle producten met een ETA-goedkeuring hebben en behouden een CE-markering.
 • De websites geven voor alle producten aan of deze een CE-markering behoeven of niet.
 • Producten die momenteel geen CE-markering hebben (bijv. uiteenlopende maten snelbouw- en SDS-schroeven), worden binnenkort voorzien van een CE-merk.
 • Bevestigingsproducten zonder de Europese Technische Beoordeling voldoen vaak niet aan de Richtlijnen van ETA (ETAG). Voor veel van deze bevestigingsproducten kunnen geen CE-markeringen worden verkregen.
 • Een volledige lijst met producten met een CE-markering vindt u hier